• Home
 • Nieuws
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om de ledenvergadering 2017 van de vereniging voor Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge bij te wonen op:

Woensdag 10 mei 2017 om 20:00 uur in dorpshuis Ubbegaheem, Sauwerd

Na de pauze willen we een concept van het nieuwe dorpsplan en dorpenwebsite presenteren, hiervoor zijn ook niet-leden uitgenodigd. U kunt natuurlijk ook op de avond zelf lid worden en de gehele avond bijwonen.

Agenda

 1. Opening door voorzitter Hylke Zijlstra
 2. Notulen ALV van 21 april 2016 (zie bijlage)
 3. Jaarverslag 2016 door secretaris Han Limburg (zie bijlage)
 4. Financieel jaarverslag 2016 door penningmeester Johan Trenning (uitgereikt ter vergadering)
 5. Vaststelling contributie 2017
 6. Verslag kascommissie over 2016, mondeling door Henk Drok en Sander Visser
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Toetreding bestuur

In de ALV van 2016 is het bestuur mandaat verleend lopende het jaar nieuwe bestuursleden te benoemen. In september zijn toegetreden tot het bestuur

 • Aranka Huisman, Molenstreek 1, 9773 TJ Wetsinge
 • Kim van der Kolk, Stationsstraat 36, 9771 AG Sauwerd
 1. Gelegenheid om suggesties, ideeën en klachten naar voren te brengen die samenhangen met de doelstelling van de vereniging.

PAUZE

 1. Presentatie concept-dorpsplan en vernieuwde dorpen-website. Dit begint om 21:00 uur. Hiervoor zijn alle dorpsgenoten uit Sauwerd en Wetsinge uitgenodigd.
 2. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Gerbrich Dijkstra (vice-voorzitter)
Stationsstraat 4, Sauwerd
06 2019 5759
Info@Sauwerd.org

Documenten

Uitnodiging en agenda
Notulen ALV 2016
Jaarverslag 2016

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.