Schoolplein Sauwerd

Wat zijn wij blij met ons nieuwe plein!
Er wordt prachtig gespeeld. Wat ons betreft mag dit ook na schooltijd. Daarom willen wij het hek openlaten. Maar wij hebben als team wel een aantal regels opgesteld. Deze komen binnenkort ook op het plein te hangen. We willen ze wel graag alvast delen met u.


De regels zijn als volgt:
-het gebruik van het plein is alleen toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar
-na zonsondergang en tijdens lestijd geldt het bordje “Verboden toegang”.
-geen ballen, fietsen en honden op het plein
-we houden rekening met elkaar
-samen houden we het plein netjes
-het schoolplein is een rookvrije zone
-spelen is op eigen risico
-maak je per ongeluk iets stuk, laat dat dan eerlijk weten.

Op maandag en dinsdag is de BSO na schooltijd aanwezig op school. We hebben afgesproken dat als kinderen die dagen op het plein willen spelen, zij eerst met de leidster Melanie Balk moeten overleggen of dit kan/mag. Dit i.v.m.de veiligheid en overzicht.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment