• Home
  • Nieuws
  • Reactie Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge op artikel in contactblad m.b.t. plannen N361

Reactie Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge op artikel in contactblad m.b.t. plannen N361

Beste inwoners van Sauwerd en Wetsinge,

Vandaag is door het contactblad een bericht gepubliceerd met betrekking tot de N361 in Sauwerd. In het bericht wordt in onze ogen de suggestie gewekt dat dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge grote bezwaren en punten van kritiek heeft op de plannen van de provincie met betrekking tot aanpassingen aan de N361 binnen de dorpskern van Sauwerd. Via deze weg willen wij graag benadrukken dat dit niet het geval is.

De projectgroep van de provincie heeft alle aanwonenden en direct belanghebbenden uitgenodigd om mee te praten over de plannen. Ook dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge was, en is, een belangrijke gesprekspartner voor de provincie bij de totstandkoming van de plannen.

In het bericht gepubliceerd door het contactblad staan bovendien enkele onduidelijkheden en onjuistheden die we nog wel graag even willen benoemen:

  • Het plan waarnaar wordt verwezen is niet het conceptplan van de provincie.
  • De provincie heeft alle verkeersstromen en onveiligheden (ongeval gegevens) uitvoerig in kaart gebracht alvorens met een conceptplan te komen.
  • In het plan van de provincie zijn geluid reducerende maatregelen meegenomen. Te denken valt aan geluid reducerend asfalt en (lage) greenwalls om geluidsoverlast tegen te gaan. Bovendien zullen de voorgestelde maatregelen de gemiddelde snelheid in het dorp reduceren waardoor geluidsoverlast in eerste instantie al wordt verminderd.
  • In de conceptplannen van de provincie is geen verlaging van de weg opgenomen. Dit bleek niet haalbaar.
  • In de plannen van de provincie blijven de parkeerplaatsen bij het Ranomiplantsoen gehandhaafd (zelfs verbeterd uitgevoerd) en wordt er rekening gehouden met voetgangers en fietsers.
  • Er is geen sprake van het verplaatsen van de bushalte (richting Winsum) naar het centrum van het dorp. In tegendeel, de bushalte richting Groningen wordt uit het centrum gehaald om de toegankelijkheid en verkeersveiligheid in het centrum te vergroten.
  • Voetpaden in het dorp zelf vallen buiten de scope van het project ‘N361’ en worden daarom logischerwijs niet meegenomen in enig ontwerp m.b.t. de N361.

U begrijpt dat wij teleurgesteld zijn over het gepubliceerde bericht in het contactblad en het moge duidelijk zijn dat wij ons daarvan distantiëren. Mocht u nog vragen hebben over ons standpunt dan kunt u contact opnemen met dorpsbelangensauwerdwetsinge@hotmail.com

Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.