Oproeping eerste Algemene Vergadering dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A.

Beste leden van dorpencoöperatie Reitdiepdal,

Bij deze nodigen wij jullie van harte uit voor de eerste Algemene Vergadering van Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A. op 20 april 2017 om 20:00 te Ubbegaheem (inloop 19:45). In de eerste Algemene Vergadering stellen wij onszelf graag aan jullie voor en zullen wij de plannen om tot een definitieve dorpswinkel te komen aan jullie presenteren.

Tijdens de Algemene Vergadering willen we een wijziging van onze initiële statuten voorleggen. Deze wijziging is nodig om een scheiding aan te kunnen brengen tussen het bezit van de winkel (de winkel wordt gekocht door jullie – de coöperatie) en het uitbaten van de winkel. Het van elkaar scheiden van het bezit van de winkel en het “winkelbedrijf” heeft als voordeel dat – mocht het winkelbedrijf failliet gaan – het bezit behouden blijft voor de coöperatie. De voorgestelde statuten kunt u onderaan dit bericht downloaden en ligt daarnaast ter inzage in de winkel.

Om de statuten te kunnen wijzigen geldt een quorum: ten minste tweederde van de leden moet in de vergadering aan­wezig of vertegenwoordigd zijn. U kunt ons enorm helpen als u via dit formulier kunt laten weten of u op de vergadering komt om te stemmen, of door digitaal uw stem uit te brengen. Het formulier is met een wachtwoord beveiligd dat u per brief of per mail van ons zult ontvangen.

Onder dit bericht kunt u de voor de vergadering relevante documenten downloaden. In het document Oproeping Algemene Vergadering vindt u een uitgebreide uitnodigingstekst, inclusief agenda, waarin ook de procedure voor het machtigen en stemmen wordt uitgelegd.

Wij hopen en rekenen op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Hylke Zijlstra
Voorzitter Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A.


Link naar invulformulier online stemmen:
Invulformulier

Documenten:
Agenda
Machtigingsformulier
Oproep Algemene Vergadering
Statutenwijziging coöperatie

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment