Oproep tweede Algemene Vergadering Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A.

Beste Leden,

Zoals jullie ongetwijfeld meegekregen hebben is op donderdag 20 april onze eerste Algemene Ledenvergadering gehouden. En de opkomst was prachtig, samen met ongeveer 70 aanwezige leden hebben we een groot aantal besluiten kunnen nemen! Zo hebben jullie unaniem goedkeuring verleend aan de plannen rondom de koop van het winkelpand, aan het ondernemingsplan én aan de oprichting van een B.V. voor de winkel.

Daarnaast stond een statutenwijziging op de agenda. Om zo’n wijziging mogelijk te maken, moet formeel meer dan 2/3e van het totale aantal leden vertegenwoordigd zijn. In ons geval gaat dat om meer dan 250 leden! En jullie hebben massaal gestemd, naast de 70 aanwezigen hebben zo’n honderd van jullie online of via een volmacht vóór de wijziging gestemd. Helaas was het aantal van 170 leden niet voldoende om het besluit tot goedkeuring te nemen. We moeten dus een tweede Algemene Vergadering beleggen waarin over dit onderwerp gestemd zal worden (het lijken de Franse verkiezingen wel). Bij deze nodigen wij jullie dan ook van harte uit voor de tweede Algemene Vergadering die we hebben gepland op 10 mei aanstaande, om 19:30 uur in Ubbegaheem. De vergadering gaat vooraf aan de Algemene Vergadering van de vereniging  Dorpsbelangen Sauwerd & Wetsinge die om 20:00 zal beginnen.

Het verschil in deze tweede vergadering is dat we niet vastzitten aan de opkomst van 2/3e van de leden. Alleen de mensen die op de vergadering komen, online of via volmacht stemmen, tellen mee in het bepalen van de meerderheid. Wij kunnen ons voorstellen dat dit allemaal wat vreemd of overdreven klinkt maar we zijn hieraan gebonden via onze statuten.

Vandaar dat we jullie graag willen uitnodigen om nog eens je stem uit te brengen over ons voorstel tot wijziging van de statuten. Dit kan online, via https://nl.surveymonkey.com/r/reitdiepdal (wachtwoord is per post of per e-mail toegezonden aan de leden) via een machtiging of door op de vergadering te komen. Let wel, al uitgebrachte stemmen zijn niet meer geldig, u stemt immers per vergadering.

Nog even in het kort waarvoor je stemt:

We vragen jullie steun voor een statutenwijziging.  Deze wijziging is nodig omdat in het huidige statuut met een paar zaken geen rekening is gehouden. De belangrijkste punten die we op willen nemen zijn:

  • dat de winst van de coöperatie ten goede komt aan leefbaarheidsdoelen
  • dat er een scheiding komt tussen het eigendom van het winkelpand en het winkel bedrijf
  • dat er een mogelijkheid komt om het gebruik van duurzame energie te stimuleren

Onder dit bericht kunt u de voor de vergadering relevante documenten downloaden.

Met vriendelijke groet,

Hylke Zijlstra
Voorzitter Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A.


Documenten:

Agenda
Machtigingsformulier
Statutenwijziging

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment