MarcusPassie

Voor de uitvoering van de MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep is niet veel nodig: een voorlezer, aanwezigen, een orgel en een organist. De aanwezigen zijn niet alleen luiste- raars, ze vormen ook het koor. Ook dat is bijzonder. Tussen de voorgelezen Bijbelgedeelten door zingen ze liederen op bekende melodieën. Daaronder bevinden zich veel verzen uit de berijmde psalmen. Die vertellen vaak precies wat er omging in Jezus toen hij zijn lijden onderging. Ook verwoorden ze wat de omstanders denken en zeggen, of geven ze een reactie op wat gebeurt in het lijdensverhaal. Het orgel ondersteunt de sfeer en beeldt de gezongen teksten uit.

John Kuiper en Peter Sneep zijn ruim tien jaar geleden met de MarcusPassie begonnen in een klein kerkje in Franeker. In de dagen erna bezochten de grote en kleine plaatsen met de pas- sie. Sindsdien gaan ze ieder jaar in de tijd voor Pasen het land in.

In 2016 wordt de MarcusPassie uitgevoerd op:
zondag 20 maart Sauwerd – 19.30 uur, De Hoeksteen – Oude Winsumerstraatweg 7 De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.
Kijk ook op www.marcuspassie.nl

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment