Invoering 30km zone in Sauwerd

Hoewel de resultaten van de dorpsenquête nog niet geanalyseerd zijn (u kunt de enquête ook nog tot 1 april invullen op sauwerd.jubile.nl) blijkt uit de voorlopige resultaten dat veel bewoners voorstander zijn van een 30km zone (m.u.v. de provinciale weg).

In het afgelopen jaar hebben wij hier namens dorpsbelangen ook herhaaldelijk op aangedrongen bij toenmalig wethouder Hoekzsema. De 30km zone lijkt nu op relatief korte termijn gerealiseerd te kunnen worden. Alle bewoners van Sauwerd en Wetsinge zullen een uitnodiging ontvangen voor een inloopavond waarbij vragen gesteld kunnen worden over de bebording in Sauwerd, en de 30km zone.

Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment