Herstelproject Onstaborg

Op de laatste dag van 2018 kreeg wij als Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge het bericht dat de gemeente Winsum eigenaar was geworden van het Onstaborg-terrein. Een letterlijke vreugdesprong volgde want eindelijk kon het plan uit de jaren ’90 van de vorige eeuw worden opgepakt en tot uitvoer worden gebracht.

Het plan omvat het terugkeren van de Onstaborg – een Groningse borg die hier eeuwen geleden heeft gestaan. Niet echt als kasteel, maar in een plattegrond als reconstructie op het oorspronkelijke terrein. Anders geformuleerd: “Verbetering van de ijsbaan in combinatie met een historisch verantwoorde reconstructie van het voormalig Borgterrein, met nadrukkelijke aandacht voor archeologie, landschap en recreatiemogelijkheden”. De plaatselijke economie krijgt hiermee ook een impuls – het project biedt volop kansen voor culturele en economische ontwikkeling .

Op woensdag 22 mei zal dit project verder toegelicht worden tijdens de algemene ledenvergadering. Meer informatie over het project is alvast te vinden in het via de link hieronder te downloaden document.

Herstelproject Onstaborg

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment