Enquête Sauwerd en Wetsinge – Leefbaar en Sterk

De enquête voor een nieuw dorpsplan toont grote betrokkenheid van de dorpsbewoners. Ruim 30% van de huishoudens deed mee! Een hoog percentage als je bedenkt dat de enquête gewoon in de bussen is gedaan en er rond de 80 vragen moesten worden beantwoord. Het zijn 200 enquêtes in totaal. Uit sommige huishoudens kwamen meerdere formulieren retour. Meer dan de helft van de respondenten is ouder dan 50 jaar. 80% geeft aan redelijk tot zeer betrokken te zijn bij het dorp. Dat biedt perspectieven!

Op weg naar een nieuw dorpsplan

Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge organiseerde de enquête om mening en visie van de dorpen te peilen op weg naar het nieuwe dorpsplan. Met de resultaten als leidraad geven bewoners, verenigingen en organisaties in vier thema-avonden het dorpsplan verder vorm: duurzame school in het dorp | sport en bewegen | recreatie & voorzieningen, leefomgeving, zorg en samenhang | wonen, duurzaamheid en verkeer. Elders in het Contactblad vindt u er meer informatie over.

We zien zat kansen

We hebben gevraagd waar kansen liggen voor het dorp. 25% noemt supermarkt, school en voorzieningen. 22% noemt recreatie in natuur en kleinschalig toerisme. De afstand tot Groningen is ook een kans, volgens 13%. Daarna komt het Reitdiep, natuur en ruimte met 12% en sport met 10%. Deze onderwerpen diepen we graag met je uit op de thema-avonden.

Duurzame school in het dorp

Een zeer hoog percentage vindt de basisschool belangrijk voor de leefbaarheid: maar liefst 98%. Daaruit blijkt dat er groot draagvlak voor de school in het dorp aanwezig is. Terwijl 27% van de huishoudens nog thuiswonende kinderen heeft, en 17% kinderen jonger dan 13 jaar. Ook andere inwoners dragen de school een warm hart toe. Op de stelling dat de christelijke identiteit van de school belangrijk is, reageert 40% instemmend, 17% neutraal en voor 43% is het niet belangrijk.

Sport en bewegen

Ruim 40% van de dorpsbewoners sport niet en 30% sport buiten het dorp. Ruim 20% sport op het sportpark. En hoewel 80% zegt dat het sportaanbod voldoende is, blijkt 40% niet blij met de aanblik en aantrekkelijkheid van het sportpark. Yoga en pilates worden gemist, evenals badminton. Op de vraag of mensen gebruik zouden maken van een dorpsommetje antwoordt 90% met ‘ja’.

Recreatie & voorzieningen, leefomgeving, zorg en samenhang

De mensen kennen elkaar in Sauwerd, zo is 50% van mening. Kerk, sportvereniging en dorpshuis zijn de plekken waar men elkaar voornamelijk ontmoet. Ruim 50% komt enkele malen per week tot eens per maand in het dorpshuis. Patat blijkt een factor van belang hierin, 35% noemde dit als reden om naar het dorpshuis te gaan. Feest, toneel, muziek, activiteiten scoren met 50% het hoogst. 98% vindt dat de buurtsuper belangrijk is voor de leefbaarheid in het dorp. Een kleine 90% verleent met enige regelmaat zorg of hulp aan een medebewoner. Zo’n 70% zegt hier nog wel een schepje bovenop te willen doen. En 50% zegt ‘ja’ op de vraag of Sauwerd zich niet zou moeten verenigen om de zorg zelf te regelen.

Wonen, duurzaamheid en verkeer

Mensen wonen graag in Sauwerd. En ruim 75 % ziet zich de komende tien jaar niet vertrekken. Maar is er genoeg aanbod voor onze jongeren? 23% vindt dat er voldoende koopwoningen zijn voor jongeren, terwijl 39% vindt dat er niet genoeg zijn. Bij de huurwoningen speciaal voor deze groep ligt dat percentage hoger: 49% vindt dat er niet genoeg zijn, en maar 13% meent dat het aanbod voldoende is. 40% heeft bij deze beide vragen het antwoord neutraal aangevinkt.
Meer dan de helft is enthousiast over en trots op Sauwerd, en bijna 70% vindt het een mooi en goed onderhouden dorp. 15% is van mening dat er veel te beleven valt, terwijl 35% vindt dat er niet veel te beleven is. Het dorp moet duurzamer worden zegt 70%, met name door middel van zonnepanelen. Aan de verkeersveiligheid kan nog het nodige verbeterd worden. Zo wordt er te hard gereden, is het zicht niet overal even goed en levert de provinciale weg gevaarlijke verkeerssituaties op. 75% vindt dat flitspalen bijdragen aan de verkeersveiligheid en 60% pleit voor een 30-km zone.

Gespreksstof

Stof tot nadenken dus, en bespreking hopelijk. Het barst van de betrokkenheid en het enthousiasme, en het ronkt van de goede ideeën en plannen. Praat en denk erover mee op de thema-avonden die Dorpsbelangen voor de zomer organiseert!

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment