De gemeente aan zet

Meerjarenplanning

De gemeente Winsum heeft een meerjarenplanning voor de aanpak van de speeltuinen in de gemeente. Zo is nu onder andere de speelplek aan de Noorderweg aan de beurt. Voor de aanpak heeft de betrokken ambtenaar van de gemeente vorig najaar dienaangaande contact opgenomen met de Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd – Wetsinge. De secretaris van die vereniging heeft mij vervolgens gevraagd als aanwonende van de speelplek en buurtbewoner de wensen ten aanzien van de inrichting van de speelplek te inventariseren.

Noorderweg

Medio oktober 2011 heb ik alle bewoners aan de Noorderweg en verder alle gezinnen aan de oostzijde van de Provincialeweg om reacties gevraagd. Alle gezinnen met kinderen op de basisschool waren daarbij in de gelegenheid een formulier in te vullen met hun wensen en ideeën. Ruim de helft van de gezinnen heeft daar toen op gereageerd. Van de bewoners van de Noorderweg kreeg ik 2 reacties.

De ingevulde formulieren heeft de gemeente gebruikt als input voor offertes. Dat heeft twee bruikbare plannen opgeleverd. Op uitnodiging van de ambtenaar van de gemeente zijn we onlangs voor het bespreken van die plannen met 8 ouders en 16 kinderen op het gemeentehuis geweest.

De keuze

Door de ambtenaar van de gemeente – de keer Klaas Schuurman – werden we hartelijk ontvangen met fris, koffie en thee. Vervolgens gaf hij op het niveau van de kinderen uitleg over de gang van zaken. Twee plannen lagen dus voor en de kinderen mochten daar uit kiezen. En dat hebben ze gedaan. Bij elk plan stond een pot. Elk kind kreeg twee knikkers die ze in de pot van het plan van hun keuze konden deponeren. Of als ze niet konden kiezen in elke pot een knikker. De keuze was echter over duidelijk.

Complimenten voor de wijze waarop de ambtenaar dit heeft aangepakt. Medio juni wordt het plan uitgevoerd.

Sauwerd, 28 april 2012.
Piet Drijfhout.

ps (De voorlopige planning is dat in week 24/25 de toestellen worden geplaatst. De oude toestellen worden de week ervoor verwijderd. De kinderen zullen het dan een weekje zonder toestellen moeten doen.)

1 Comment

  • susan
    wat ontzettend leuk! Eindelijk weer een speeltuin waar echt gespeeld kan worden Leuke onderbreking tijdens een wandeling! En klopt het dat de speeltuin aan de Kastanjelaan ook aangepakt wordt? De kids op school hebben daar iets in meegestemd?

Leave a comment