Bomenkap langs N361 – vanaf 21 januari 2019

De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de schop en er wordt een nieuwe fietsroute in dit gebied aangelegd. Om dit mogelijk te maken – denk aan het verleggen van kabels en leidingen of de weg verbreden -, moet een aantal bomen gekapt worden. Ook wordt een aantal bomen geplant om de vleermuizenroute in dit gebied niet te verstoren. Deze werkzaamheden worden vanaf 21 januari uitgevoerd.

Waar wordt gekapt?
Het gaat om het gebied net ten zuiden van Winsum en in het dorp Adorp. Uiteraard worden er – als de werkzaamheden zijn afgerond – in de directe omgeving nieuwe bomen aangeplant. Langs de N361 komen uiteindelijk – na de aanplant – zelfs meer bomen dan nu het geval is. Zo blijft de groene karakteristiek van de weg behouden.

Minimale hinder
Tijdens het kappen van de bomen is de N361 in principe begaanbaar. Wel is er een rijdende afzetting op de weg en zijn er verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden tijdens kortdurende stremmingen bij het vallen van een boom. Om eventuele hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, wordt buiten de spitstijden gewerkt. Ook in verband met mogelijk geluidsoverlast.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment