Bericht m.b.t. Dorpshuis Ubbegaheem

Sauwerd, 29 augustus 2017

BELANGRIJK BERICHT

Beste inwoners van Sauwerd en Wetsinge,

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Ubbegaheem (hierna Stichting) en de huidige uitbaters van het dorpshuis, Fieneke Kladder en Robin Wierenga, willen jullie graag informeren over het volgende:

Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat de exploitatie van ons dorpshuis op de huidige wijze niet langer houdbaar is. We hebben diverse gesprekken hierover gevoerd, waarbij bestuurs-leden van Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd – Wetsinge zijn aangeschoven alsmede, op verzoek van het bestuur van de Stichting, Judith V.

We hebben overlegd over de wijze van beëindiging van de huidige huurovereenkomst tussen de Stichting en de uitbaters. Uiteraard is ook gesproken over de mogelijkheden om het dorpshuis voor de komende jaren ‘in de benen te houden’ en op welke wijze dat dan zou moeten.

Het bestuur van de Stichting wil de komende periode,  samen met de bestuursleden van Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd – Wetsinge, nadenken over de toekomst van het dorpshuis. We willen ook graag de ideeën daarover van de inwoners zelf horen.  Judith is bereid om, samen met inwoners van het dorp, aan de slag te gaan met de vraag:  zien we toekomst voor het dorpshuis en zo já op welke manier? Op maandag 25 september a.s. om 19.30 uur zal er in ieder geval een avond in het dorpshuis zijn waarbij een ieder van harte welkom is om mee te denken over de rol van het dorpshuis anno 2017 en over de mogelijkheden om het dorpshuis ook in de toekomst open te kunnen houden.

Heb je ideeën die je nu al graag wilt delen, neem dan contact op met Judith, via

judithsauwerd@hotmail.com of via 050-5515169.

Concreet hebben we de volgende zaken afgestemd en afgesproken:

  • De bestaande huurovereenkomst tussen de Stichting en de huidige uitbaters zal op korte termijn worden beëindigd.
  • M.i.v. heden zal het dorpshuis niet structureel open zijn. Wél kan op verzoek / op aanvraag gebruik worden gemaakt van de faciliteiten. Nicolaas en Inez Geenen (zij beheren ook het kerkje in Wetsinge) zullen hiervoor het aanspreekpunt zijn. Voor het reserveren en het maken van afspraken kan contact met hen worden opgenomen op de volgende nummers:

06-54685405 (Nicolaas) en 06-46317067 (Inez).

  • Om de lopende verplichtingen na te kunnen komen en de plannen in de toekomst mogelijk te maken is ook geld nodig. Daarom houdt het bestuur van de Stichting o.a. in september a.s. de jaarlijkse donateursaktie. Zoals jullie gewend zijn, komen we daarvoor aan de deur langs.

Verdere informatie over de ontwikkelingen van het dorpshuis en de plannen zullen worden geplaatst op de site van “Contactblad” (en in de papieren versie) en op de website “Dit is Sauwerd”.

Voor vragen over deze brief, kun je contact opnemen met mevrouw Judith Nienhuis, bestuurslid van de Stichting  [telefoonnr.  06-52427638  / mailadres: judithnienhuis@hotmail.com ].

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Dorpshuis Ubbegaheem

VOF Ubbegaheem (uitbaters)

Samenvatting contactgegevens:

  • Stichting Dorpshuis Ubbegaheem Judith Nienhuis (secr.)  tel:  06-52427638 of

mail: judithnienhuis@hotmail.com

  • Voor reserveringen Inez Geenen (tel:  06-46317067) of Nicolaas Geenen  (tel:  06-54685405)

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.