Begraafbeleid gemeente Het Hogeland

Nu de gemeente Het Hogeland een feit is, bestaat er op veel terreinen behoefte aan nieuw beleid; ook op het thema ‘begraven’. Het college en de gemeenteraad hebben aan dit onderwerp een hoge prioriteit gegeven. Ook vinden het college en de raad het van belang dat inwoners en organisaties en verenigingen gekend worden in dat nieuwe beleid.

Daarom doet de gemeente aan alle inwoners een oproep om mee te denken over het nieuwe beleid. Wat de gemeente van u wilt weten vindt u hieronder:

Denk mee over het nieuwe begraafbeleid van Het Hogeland

Het samengaan van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond in de gemeente Het Hogeland heeft ook tot gevolg dat er veel regelgeving op orde moet worden gebracht. Zo hadden de vier afzonderlijke gemeenten eigen beleid op het gebied van begraven

De gemeente werkt nu aan een nieuw begraafbeleid dat gaat gelden voor het alle algemene begraafplaatsen in Het Hogeland. Om dat beleid vorm te geven, doet de gemeente een beroep op de Hogelandsters. Wat vind u van belang?

  • Op welke dagen en tijdstippen moeten begrafenissen volgens u kunnen plaatsvinden?
  • Niet alle begraafplaatsen in de gemeente hebben voorzieningen voor urnen. Vindt u het belangrijk dat die voorzieningen worden uitgebreid?
  • De kosten van begraafrecht zijn verbonden aan de duur van dat recht. Hoe langer die duurt, des te hoger de kosten. Voor wat betreft die duur: welke termijnen moet de gemeente hanteren? Om een voorbeeld te noemen: 10, 30 en 50 jaar. Wat vindt u?
  • Moet de gemeente na afloop van het grafrecht overgaan tot ruiming van die graven en het verwijderen van het monument?
  • Wat vindt u van het huidige niveau van onderhoud van de begraafplaatsen? Wat zou er volgens u moeten worden verbeterd?
  • Zijn er ontwikkelingen waar de gemeente op in zou moeten spelen?

Uw reactie kunt u mailen naar k.schuurman@hethogeland.nl of per post naar Gemeente Het Hogeland t.a.v. K. Schuurman Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. In het najaar wordt een voorstel aan de gemeenteraad gedaan over het nieuwe begraafbeleid. Uw reactie wordt daarin vanzelfsprekend meegenomen.

Uw reactie ziet de gemeente graag na de sluiting (15 juli aanstaande) tegemoet. In het najaar wordt een voorstel aan de gemeenteraad gedaan over het nieuwe begraafbeleid. Uw reactie wordt daarin vanzelfsprekend meegenomen.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment