• Home
  • Nieuws
  • Algemene ledenvergadering van de IJsvereniging “Nooit-Gedacht”

Algemene ledenvergadering van de IJsvereniging “Nooit-Gedacht”

Uitnodiging algemene ledenvergadering van de IJsvereniging “Nooit-Gedacht” te Sauwerd, welke gehouden wordt op vrijdag 18 november 2016 in dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening….
2. Notulen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de penningmeester.
6. Begroting 2016-2017.
7. Verslag van de kascommissie.
8. Benoeming lid kascommissie.
9. Vaststelling contributie.

Pauze.

10. Bestuursverkiezing:
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Wridzer Datema, Bert Ozinga,
Bert Zwakenberg en Sjoerd Nomden.
11. Rondvraag.
12. Verloting met mooie vleesprijzen.
13. Sluiting.

Het bestuur

Wanneer het niet mogelijk is in het winterseizoen op de ijsbaan te schaatsen kunnen leden op woensdag 22 februari 2017 van 13.30 – 16.00 gratis gebruik maken van de ijsbaan van Kardinge.
Het gezinslidmaatschap geldt voor gezinsleden tot 18 jaar.
Wanneer men de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft wordt men geacht zelf lid te worden. (á 4 euro per jaar)

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.