ONSTABORG

Onstaborg

Huis aan de Burchtweg op het oude borgterrein Onsta. De plaats waar de borg heeft gestaan is rechts op de achtergrond herkenbaar als verhoging in het landschap. De borg werd bewoond door leden van de adellijke familie Onsta (het geslacht Onsta behoorde tot de oudste en voornaamste families in de Ommelanden), en vervolgens door leden van de families Van der Wenghe, Ruse en Keiser.

De bekendste bewoner van de Onstaborg was wellicht Hendrik Ruse, hij was o.a. vestingbouwkundige in dienst van de koning van Denemarken.

In 1765 zijn de Onstaborg en bijbehorende gebouwen afgebroken. Nog verder rechts (en op de voorgrond) lag het terrein oorspronkelijk tegen een deel van de oude dorpswierde. Dat deel is in 1916 afgegraven en tegenwoordig 's winters in gebruik als ijsbaan. Het voormalige borgterrein is een archeologisch rijksmonument.
De bekendste bewoner van de Onstaborg was wellicht Hendrik Ruse

Wordt donateur

De locatie van de vroegere Onstaborg in Sauwerd op de kaart van Haubois uit 1641 (kwartslag gedraaid) en de kadastrale minuut uit 1828.

http://ubbega.nl/borgen-en-steenhuizen/onstaborg/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onstaborg_(Sauwerd)