55+ vereniging

STICHTING 55+ EEN OVERKOEPELENDE ORGANISATIE

De Stichting 55+ stelt zich ten doel: de welzijnsbevordering van de oudere inwoners o.a. het functioneren als contactpersoon voor genoemde doelgroep naar het gemeentebestuur en andere instellingen. De bevolkingsgroep betrekken bij- en het activeren betreffende meningsvormen over wonen, woonomgeving en zorg.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten ter voorkoming van sociaal isolement en de doelgroep behulpzaam te zijn bij problemen die zich voordoen, wanneer leefbaarheid in het geding komt.
doel: de welzijnsbevordering van de oudere inwoners

Steunpunt

Het Steunpunt met thema: 1e maandag v/d maand in Adorp en 3e maandag v/d maand in Sauwerd met een gastspreker over verschillende onderwerpen. Het Steunpunt inloop 2e maandag in Adorp en 4e maandag v.d. maand in Sauwerd. Iedereen is welkom om een kopje koffie/thee te drinken en /of gezellig te kletsen.

Ook als er problemen zijn met de laptop of tablet ( meenemen) proberen de vrijwilligers dit op te lossen. Men hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ om de Steunpunten te bezoeken.

Steunpunt

Digitale hoek De Digitale Hoek, leercentrum van het SeniorWeb– computercursussen te Sauwerd en Adorp met Windows 7; Windows 8; Picasa fotobewerking;
Digitale fotoalbum maken; Tablet met Apple; Tablet met Android; Excel en Soc. Media.

Contactpersonen:
Piet Drijfhout 050-3061960 

Volg ons via Website